ตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋น เบบี้โฮม สาขา 1

วันที่ 11 มกราคม 2565 นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กบอสส์บุ๋นเบบี้โฮม สาขา 1 เลขที่ตั้ง 149/78 หมู่ 7 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดูความพร้อมและการจัดทำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) หลังจากสถนรับเลี้ยงเด็กได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการให้สามารถเปิดดำเนินกิจการได้


Share: