ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อสำหรับผู้พิการ

0 2395 2224

ติดต่อสำหรับผู้สูงอายุ 

0 2395 2037

ติดต่อสำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ฉุกเฉิน) 

  สอบถามเด็กแรกเกิด

0 2395 4135

0 2395 2697

ติดต่อซ่อมบ้าน

  ผู้สูงอายุ

0 2395 2037

ส่ง Fax

0 2382 6046

Email : samutprakan@m-society.go.th

ส่งข้อความถึง เรา

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial