ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สมุทรปราการใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


Share: