ลงพื้นที่อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงาน อพม. ใหม่ รูปแบu E-learning

วันที่ 11 มกราคม 2565 นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
มอบหมายให้ นางนริสา คงรอด ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายเมืองมนต์ เค้ามิม ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนางสาวนนทิชา จรตพืช ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่บริเวณ ชุมชน201 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่ออบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ ด้วยระบบการศึกษาออนไลน์ E-learning ครั้งที่ 4 รวมทั้งอธิบายการใช้สมุดพกครอบครัวในการบันทึกช้อมูลของผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมี อพม.ใหม่เข้าร่วมการอบรมแนะแนวครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 30 คน


Share: